«ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ /Մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների h.1 հատուկ դպրոց/

Արմավիր, Գորկու փ. 5 նրբ. 14շ. հեռ. 023725640 Էլ. փոստ` 1amhk@mail.ru

«ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ /Մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների h.1 հատուկ դպրոց/

Արմավիր, Գորկու փ. 5 նրբ. 14շ. հեռ. 023725640 Էլ. փոստ` 1amhk@mail.ru