Մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների h.1 հատուկ դպրոց

Արմավիր, Գորկու փ. 5 նրբ. 14շ. հեռ. 023725640 Էլ. փոստ` hatuk1@mail.ru

Մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների h.1 հատուկ դպրոց

Արմավիր, Գորկու փ. 5 նրբ. 14շ. հեռ. 023725640 Էլ. փոստ` hatuk1@mail.ru